Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Ezine Meslek Yüksekokulu / Gıda İşleme Bölümü

Bölüm Stratejik Planı

.

Ekler

StratejikPlanGida19(Genişletilmiş).pdf
StratejikPlanGida20(2021-2025 Uyumlu).pdf