Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Ezine Meslek Yüksekokulu / Gıda İşleme Bölümü

Gıda Analiz Laboratuvarı

Güney Marmara Kalkınma Ajansı (GMKA)’nın 20 Aralık 2010 tarihinde ilana çıktığı ve 25 Şubat 2011 tarihinde tamamladığı İktisadi Kalkınma Mali Destek Programı Proje Teklif Çağrısı’na başvuran 388 projeden Kar Amacı Güden Kuruluş’a (KOBİ) ait 36 adet ve Kar Amacı Gütmeyen Kuruluş’a ait 31 adet olmak üzere toplam 67 proje desteklenmeye hak kazanmıştır. 22 Nisan 2011 tarihinde ilan edilen GMKA tarafından desteklenecek bu projelerin arasında okulumuza ait “Ezine Meslek Yüksekokulu’na Bağlı Gıda Analiz Laboratuvarı Kurulumu” projesi yer almıştır. Projenin toplam bütçesi 163.685,00 TL. olan proje Eylül 2012 tarihinde tamamlanarak laboratuvar kullanıma hazır hale gelmiştir.