Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Ezine Meslek Yüksekokulu / Gıda İşleme Bölümü

Kalite Güvence Komisyonu ve Faaliyetleri

Kalite Güvence Komisyonu ve Faaliyetleri

Gıda İşleme Bölümü Kalite Güvence Komisyonu Üyesi--- Öğr.Gör.Dr. Eda Keskin Uslu