Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Ezine Meslek Yüksekokulu / Gıda İşleme Bölümü

SWOT Analizi

.

Ekler

Gıdaİşleme Bölümü Swot-2023.doc