Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Ezine Meslek Yüksekokulu / Gıda İşleme Bölümü

Faaliyet Raporu

.

Ekler

2021 Gida Birim Faaliyet Raporu.pdf