Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Ezine Meslek Yüksekokulu / Gıda İşleme Bölümü

İç Kontrol

Birim Kontrol Güvence Beyanı 2022
Kamu Hizmet Standartları
Görev Tanımları

Birim Görev Tanımları 

Personel Görev Tanımları

İç Kontrol Standartları Eylem Planı
Faaliyet Raporu
Öz Değerlendirme Raporu

İç Paydaşlarımız 

Bölüm Kalite Koordinatörü - Öğr.Gör.Dr. Dr.Eda Keskin Uslu

Bölüm Öğretim Elemanları

Program Öğrenci Temsilcileri

Samet Yavuz - Süt ve Ürünleri Teknolojisi Programı 1.Sınıf
Şaban Evcil - Süt ve Ürünleri Teknolojisi Programı 2.Sınıf
Yunus Emre Baş - Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi Programı 1.Sınıf                              Esat Akgün - Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi Programı 2.Sınıf