Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Ezine Meslek Yüksekokulu / Gıda İşleme Bölümü

PUKÖ Döngüsü

.

Ekler

PUKÖ2019-Gıda İşleme Bölümü.pdf
PUKÖ2020-Gıda İşleme Bölümü.pdf
PUKÖ2023-Gıda İşleme Bölümü.pdf