Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Ezine Meslek Yüksekokulu / Gıda İşleme Bölümü

2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Yıl Sonu İç Paydaş Toplantısı Gerçekleştirildi

.

Gıda İşleme Bölümü, 2023-2024 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılına ait yıl sonu İç Paydaş Toplantısı Bölüm öğretim elemanlarının ve program kalite temsilcisi öğrencilerin katılımıyla gerçekleştirildi. Toplantıda Kalite temsilcisi öğrencilerin görüş ve önerileri değerlendiririlerek rapor edildi. Toplantı da teknik geziler, sosyal faaliyetler ve uygulama faaliyetleri görüşülerek Bahar dönemi için planlamalar yapıldı.