Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Ezine Meslek Yüksekokulu / Gıda İşleme Bölümü

Gıda İşleme Bölümü Öğrencilerimizin TÜBİTAK 2209-A ve 2209-B Proje Başarıları

Gıda İşleme Bölümü Öğrencilerimizin TÜBİTAK 2209-A ve 2209-B Proje Başarıları

Gıda İşleme Bölümü Öğrencilerimizin TÜBİTAK 2209-A ve 2209-B Proje Başarıları

Projenin Kabul Edildiği Program Adı

Proje Başlığı

Proje Yürütücüsü-

Proje Danışmanı

Süt ve Ürünleri Teknolojisi Pr.

Farklı Tıbbi ve Aromatik Bitki İçeriğine Sahip Ezine Peynirinden Sağlıklı Atıştırmalık Üretimi

Şaban EVCİL- Dr. Öğr. Üyesi Şehnaz ÖZATAY

Süt ve Ürünleri Teknolojisi Pr.

Farklı Kurutma İşlemlerinin  (Freeze-Dry-Spray-Dry) Kolostrum N-Glikan İçeriğine Etkisinin Araştırılması

Yücel KURTULUŞ- Doç. Dr. Sercan KARAV

Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi Pr.

Şortening İkamesi Olarak ZeytinyağOleojeli Kullanımı ile Çeşnili Tuzlu Kurabiye Üretilmesi ve Bazı Özelliklerinin Belirlenmesi

Şeyda EKER- Öğr. Gör. Dr. Eda KESKİN USLU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gıda İşleme Bölümü Süt ve Ürünleri Teknolojisi ve Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi Programı öğrencileri tarafından, TÜBİTAK 2209-A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı 2023/2. çağrısı ve TÜBİTAK 2209-B Üniversite Öğrencileri Sanayiye Yönelik Araştırma Projeleri Desteği Programı 2023/2. çağrısına yapılan proje başvuruları desteklenmeye değer bulundu. Öğrencilerimizi ve hocalarımızı tebrik eder, akademik başarılarının devamını temenni ederiz. TÜBİTAK tarafından kabul gören proje bilgileri aşağıda sunulmuştur.